Tel: 582330039,
Stálá služba: 582357070

Azylový dům pro muže a ženy, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum