Azylový dům pro muže a ženy

azylovy-dum-pro-muze-a-zeny

Služba Azylový dům pro muže a ženy je financována v rámci Individuálních projektů. Na tyto projekty je poskytována finanční podpora EU. Cílem projektu je zajistit fungování služeb sociální prevence Azylové domy na Prostějovsku v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Realizací projektu bude dosaženo stabilní zajištění poskytování služby. Projekt vytvoří podmínky pro prevenci soc. vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených soc. vyloučením. Projektové aktivity zajistí dostupnost soc. služby azylové domy a poskytování sociální služby podle předmětu uzavřené smlouvy.

 

V Azylovém domě pro muže a ženy je poskytována sociální pobytová služba osobám (18-80 let) v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. Smlouva může být dle situace opakovaně prodloužena. Klienti jsou ubytováni v jedno až třílůžkových pokojích, mají k dispozici kuchyňku se základním vybavením na uvaření jídla, dále pokoj, kde má každý klient k dispozici šatní skříň, válendu s úložným prostorem. Sociální zařízení včetně sprch je společné. Klienti dostanou ložní soupravu a povlečení. Mají k dispozici automatickou pračku, kde si mohou vyprat osobní prádlo.

Cílovou skupinu tvoří osoby bez přístřeší.

Věkové složení: Týká se všech věkových skupin, minimální věková hranice je 18 let, maximální věková hranice je 80 let. Služba je poskytována mužům i ženám, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Přednostně jsou ubytováváni muži a ženy z Prostějova a okolí. Čerpání služby azylový dům umožníme i mužům a ženám z celé ČR, ale pouze dle kapacitních možností, ubytování cizinců se řídí § 4 Zákona č. 108/2006 Sb..

 

Kapacita:

V Azylovém domě je 28 míst pro muže a 6 pro ženy.

Cena:

Cena: 3100 Kč/osoba/ měsíc – v případě, že jste registrovaní na ÚP, vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení.

Kontakt:

Tel: 582330039

Tel: 582357070, stálá služba

 

Posláním služby sociální prevence azylový dům je poskytnout pomoc mužům i ženám bez přístřeší a tím zajistit podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb jako je ubytování, hygiena a základní informace o sociálních službách, což přispívá k řešení aktuální nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení.

Cílem pomoci je kromě zajištění základních lidských potřeb /spánek, hygiena, teplo, bezpečí, zázemí/ pomoci našim klientům překlenout toto svízelné životní období a vrátit se do běžného života, podporovat klienty, aby byly schopni samostatně řešit své problémy a jejich závislost na sociální pomoci byla minimální, podporovat klienty k postupnému začleňování, které vede až k samostatnosti, motivace a aktivní zapojení klientů při řešení své situace. Naším cílem je, aby se minimálně polovina klientů během jednoho roku vrátila do běžného života. Sekundárním cílem je snížení zdravotních a sociálních rizik, která přináší způsob jejich života.

Anotace projektu ke stažení: zde