Kontaktní adresa

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Ředitel: Mgr. Jan Kalla, MBA

Určická 3124/101,
79601 Prostějov

Telefon: 582 330 039
E-mail: azylcentrum@seznam.cz

Číslo účtu: 86-7332050217 /0100
IČ: 27011801
DIČ: CZ 27011801

ID datové schránky: g8jq4fw

Stálá služba

Pro služby Azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum – tel. 582357070

Pro službu Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ADDAR tel. 774725702