Noclehárny

azylove-centrum-nocleharna

Služba je klientům poskytována každý den.

V letním období (duben-září) od 19 hod. do 8 hod.
V zimním období (říjen-březen) od 17 hod. do 8 hod.

Cena:

První noc zdarma, každá další 75 kč/noc u jednolůžkového, 65 Kč/noc u dvoulůžkového pokoje a 55 Kč/noc u vícelůžkového. V případě, že jste registrovaní na ÚP, vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení.

Kapacita nocleháren: je 15 míst pro muže a 4 místa pro ženy.

Kontakt:

Tel: 582330039
Tel: 582357070

O noclehárně

V areálu Azylového centra je v provozu nová budova, kterou vybudovalo město Prostějov a která slouží k ubytování klientů jako noclehárna. Klienti nocleháren mají k dispozici sociální zařízení, sprchy, pračku k vyprání osobního prádla, kuchyňku, kde si mohou uvařit kávu, čaj, nebo jednoduché jídlo.

Věkové složení

Cílovou skupinu tvoří osoby bez přístřeší. Věkové složení: Týká se všech věkových skupin, minimální věková hranice je 18 let, maximální věková hranice je 80 let. Služba je poskytována mužům i ženám, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Přednostně jsou ubytováváni muži a ženy z Prostějova a okolí.

Přespání na noclehárnách umožníme i mužům a ženám z celé ČR, ale pouze dle kapacitních možností, ubytování cizinců se řídí § 4 Zákona č. 108/2006 Sb..

Službu noclehárny provozujeme dle § 63.

Posláním služby sociální prevence noclehárny je poskytnout pomoc mužům i ženám bez přístřeší a tím zajistit podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb jako je nocleh, hygiena a základní informace o sociálních službách, což přispívá k řešení aktuální nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení.
Zajištění základních lidských potřeb – spánek, hygiena, teplo, bezpečí, zázemí. Snížení zdravotních a sociálních rizik, která přináší způsob jejich života. Poskytnutí pomoci a podpory ve složité životní situaci. Motivace a aktivní zapojení klientů při řešení své situace.