prostejov-logoolomoucky-kraj-logompsv

                                           Zdroje financování Azylového centra

  • Individuální projekty Olomouckého kraje
  • Veřejná finanční podpora města Prostějov
  • Úhrada za služby od klientů – dle ceníku služeb vydaného provozovatelem
  • Státní dotace z MPSV

 

Děkujeme Statutárnímu městu Prostějov a jeho představitelům za veškerou ochotu a pomoc, které se nám z jejich strany dostává, spolupráce s městem je pro nás velkou pomocí a zdrojem kladné zpětné vazby. Velikou pomocí pro Azylové centrum je veřejná finanční podpora ve výši 600.000,- Kč, která byla poskytnuta statutárním městem Prostějov pro rok 2020 na dofinancování provozu a která je výhradně využívána k tomuto účelu.