Kontakt

Azylové centrum Prostějov, o. p. s.

Telefon

582 330 039

E-mail

azylcentrum@seznam.cz

Ředitel

Mgr. Jan Kalla, MBA

Stálá služba
Pro služby Azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum
582 357 070
Pro službu Azylový dům rodiče s dětmi
774 725 702

Číslo účtu: 86-7332050217 /0100
IČ: 27011801
DIČ: CZ 27011801

ID datové schránky: g8jq4fw