Azylové centrum Prostějov

Pomoc lidem bez přístřeší a v nepříznivé sociální situaci.

Darování noclehu

Kdokoli může nyní poslat peníze na účet organizace či zaplatit osobně libovolnou částku od 75 Kč a výše.

Množí se případy, kdy k nám přijdou lidé se žádostí o ubytování a momentálně nemají žádnou hotovost nebo třeba čekají na vyřízení dávek či důchodu. První noc je u nás sice zdarma, ale tyto úkony trvají zpravidla déle. Právě těmto lidem nyní můžete pomoci.

Příspěvky jsou vedeny jako dar a jsou plně využity pouze pro výše zmíněný účel. Na přání dárce jej můžeme o využití jeho konkrétního příspěvku informovat.

Děkujeme za pomoc lidem v nouzi.

číslo účtu:

 86-7332050217/0100

prosíme vždy uvádějte variabilní symbol 777

Šatník ACPV

Pro klienty centra přijímáme ošacení – čisté, vyprané, použitelné. Uvítáme svetry, mikiny, bavlněná trička, rifle, tepláky, ponožky, čepice, rukavice, bundy a boty. Nevozte nám špinavé, nepoužitelné a roztrhané oblečení, saka, kožichy, kravaty, oblečení z umělých tkanin – např. silon apod. Z technických důvodů nezajišťujeme odvoz věcí. Oblečení je možno darovat na adrese Určiccká 101, Prostějov.
Všem dárcům děkujeme.

Financování

Činnost Azylového centra je realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.

Poslání a cíle organizace

Služby sociální prevence poskytované v Azylovém centru Prostějov poskytují terénní, ambulantní či pobytovou sociální službu osobám (ženám, mužům a osamělým rodičům s dětmi) v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.