Azylové centrum Prostějov

Pomoc lidem bez přístřeší a v nepříznivé sociální situaci.

Od 1. 6. 2024 je služba ADDAR - Azylový dům pro rodiče s dětmi přemístěna na adresu Kostelecká 17.

Darování noclehu

Kdokoli může nyní poslat peníze na účet organizace či zaplatit osobně libovolnou částku od 75 Kč a výše.

Množí se případy, kdy k nám přijdou lidé se žádostí o ubytování a momentálně nemají žádnou hotovost nebo třeba čekají na vyřízení dávek či důchodu. První noc je u nás sice zdarma, ale tyto úkony trvají zpravidla déle. Právě těmto lidem nyní můžete pomoci.

Příspěvky jsou vedeny jako dar a jsou plně využity pouze pro výše zmíněný účel. Na přání dárce jej můžeme o využití jeho konkrétního příspěvku informovat.

Děkujeme za pomoc lidem v nouzi.

číslo účtu:

 86-7332050217/0100

prosíme vždy uvádějte variabilní symbol 777

Potravinová pomoc a šatník ACPV

Azylové centrum poskytuje potravinovou pomoc potřebným. Klienti Azylového centra mají možnost využít Šatník AC. Disponujeme širokým sortimentem oblečení a bot, jsme schopni nyní pomoci lidem, kteří potřebují na zimu oblečení. Všem dárcům děkujeme.

Výdejna potravin

Určena pro ty, kteří se ocitnou ve složité životní situaci a potřebují potravinovou pomoc.
Pomoc je poskytována zdarma.
Místo: Svatoplukova 29, Prostějov
Výdej potravin:
Pondělí 13 - 15 hod
Pátek 10 - 12 hod
telefon: 725 145 541 - dostupný každý všední den 7 - 15:30 hod
email: vydejnapv@seznam.cz
Poslání a cíle organizace

Služby sociální prevence poskytované v Azylovém centru Prostějov poskytují terénní, ambulantní či pobytovou sociální službu osobám (ženám, mužům a osamělým rodičům s dětmi) v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.