Zdroje financování Azylového centra

Děkujeme Statutárnímu městu Prostějov a jeho představitelům za veškerou ochotu a pomoc, které se nám z jejich strany dostává, spolupráce s městem je pro nás velkou pomocí a zdrojem kladné zpětné vazby. Velikou pomocí pro Azylové centrum je veřejná finanční podpora, která byla poskytnuta statutárním městem Prostějov na dofinancování provozu ve výši 600 000,- Kč na rok 2022 a která je výhradně využívána k tomuto účelu.

 

Azylové domy v Olomouckém kraji II.

Veřejná finanční podpora města Prostějov

Individuální projekty Olomouckého kraje

Státní dotace z MPSV