Služby sociální prevence

Provoz Azylového centra je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.