Služby sociální prevence

Projekt provozu Azylového centra je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.