ADDAR

Služba je poskytována od 1.1.2023 – 31.12.2024 v rámci
projektu  Azylové domy v Olomouckém kraji II. , reg. číslo
CZ.03.02.01/00/22_003/0000099

Dle Zákona o sociálních službách § 57, poskytuje Azylové centrum Prostějov sociální službu azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi. Tato pobytová služba je určena pro osamělé rodiče (18-64 let) s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je provozován v jedné budově s deseti bytovými jednotkami. Kapacita je 10 rodičů a max. 30 dětí.

Služba sociální prevence azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí služby. Rodiče a děti bydlí v samostatných vybavených bytových jednotkách, kde je zajištěno dostatečné soukromí a jsou zajištěny velmi dobré podmínky pro dočasné bydlení. Sociální služba je poskytována v rámci nepřetržitého provozu.

Velkým přínosem je sociální pracovník, který pracuje s klienty po dobu jejich pobytu v azylovém domě, pomáhá řešit jejich sociální situaci a záležitosti v rámci individuálních plánů.

Pro rodiče i děti jsou v rámci čerpání služby organizovány skupinové aktivity, které jsou zaměřeny také na zvyšování sociálních dovednosti a orientaci v sociálním systému. Výběrem témat těchto aktivit se snažíme reagovat na konkrétní potřeby a zájem klientů a dětí. Klienti mají také možnost využít bezplatného právního a psychologického poradenství.

Cílovou skupinu tvoří osamělí rodiče s dětmi, kteří přišli o bydlení.

Věková struktura cílové skupiny dle rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje:
– děti kojeneckého věku (do 1 roku),
– děti předškolního věku (1-6 let),
– mladší děti (7-10 let),
– starší děti (11-15 let),
– dorost (16-18 let),
– mladší dospělí (19-26),
– dospělí (27-64 let).

Služba je poskytována osamělým rodičům s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Přednostně je tato služba poskytována klientům z Prostějova a okolí. Pokud není naplněna kapacita, umožníme poskytování služby klientům z celé ČR, ale pouze dle kapacitních možností, ubytování cizinců se řídí § 4 zákona č. 108/2006 Sb. O poskytnutí služby rozhoduje ředitel Azylového centra. S klienty je vždy sepsána Smlouva o poskytování služby sociální prevence.

Kontakt
Pro službu ADDAR – tel: 774 725 702
Sociální pracovník – tel: 774 725 701

Cena
Cena: 3300 Kč/osoba/ měsíc – rodič, 1900/osoba/měsíc – dítě – nájem pak tvoří součet položek dle osob – v případě, že jste registrovaní na ÚP, vzniká ve většině případů nárok na proplácení bydlení

Žádost o službu – formulář ke stažení zde

Anotace projektu Azylové domy v Olomouckém kraji II.